نگاهی به مطبوعات: مناسبات پرفراز و نشیب ایران با آمریکا خاصه پس از برجام

12 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مناسبات پرفراز و نشیب ایران با آمریکا خاصه پس از برجام و حضور مشکوک رهبر پیشین طالبان در ایران موضوع دو مقالۀ بلند در روزنامه های انگلیسی زبان امروز است.