نگاهی به مطبوعات: رقابت ریاض و تهران در بازار نفت در اروپا

17 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رقابت ریاض و تهران در بازار نفت در اروپا، موانع ساختاری اقتصاد ایران، و تلاش ها برای بهره مند شدن ایران از مزایای لغو تحریم ها موضوع سه مقاله در روزنامه وال استریت جورنال و نشریات پولیتیکو و فوربس است.