نگاهی به مطبوعات: جر و بحث ها پیرامون پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران

03 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جرو بحث ها پیرامون پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری به ایران، سفر جوبایدن به جمهوری های حوزۀ بالتیک و احداث پارکهای خاص در کشورهای حوزۀ خلیج فارس موضوع سه مقاله در روزنامه های امروز آمریکاست: