نگاهی به مطبوعات: نگرانی ها در آمریکا از تصمیم ایران به پرتاب سه ماهواره

12 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگرانی ها در آمریکا از تصمیم ایران به پرتاب سه ماهواره، وضعیت بد اقلیت شیعه در عربستان و رقابت های انتخاباتی در آمریکا موضوع سه مقاله در واشنگتن فری بیکن، وال استریت جورنال و شیکاگو تریبیون است.