نگاهی به مطبوعات: دعوت از گروه های جدائی طلب به نشستی در مسکو

05 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دعوت از گروه های جدائی طلب به نشستی در مسکو، اختلافهای امریکا و روسیه بر سر حل بحران سوریه و ادامه رقابتها بر سر تعیین دبیر کل سازمان ملل متحد از جمله مسائلی است که درروزنامه های انگلیسی زبان امروز مورد بررسی قرار گرفته است