نگاهی به مطبوعات: رویکرد وزیر دفاع احتمالی دولت ترامپ در برابر ایران

21 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویکرد وزیر دفاع احتمالی دولت ترامپ در برابر ایران و وضعیت دستفروش ها در خیابان های تهران موضوع دو مقاله در واشنگتن پست و لس آنجلس تایمز است.