نگاهی به مطبوعات: زمینه های ظهور پدیده ترامپ

04 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز نخست کاری رییس جمهوری جدید آمریکا، زمینه های ظهور پدیده ترامپ و آینده سیاسی ترکیه /موضوع سه مقاله در هیل، کانورسیشن و بلومبرگ است.