نگاهی به مطبوعات: ظهور بیگانه ستیزی در دانمارک

23 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ظهور بیگانه ستیزی در دانمارک، تنش سیاسی میان ترکیه و هلند، و موج جدید بازداشت ها در ایران، موضوع سه مقاله در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، و فاینشنال تایمز است.