نگاهی به مطبوعات: فرصت های سرمایه گذاری خارجی در ایران

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران هسته ای کره شمالی، فرصت های سرمایه گذاری خارجی در ایران، جذابیت های توریستی ایران و اعتراض ها به همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.