نگاهی به مطبوعات: نگاه آمریکا به ایران باید چطور باشد

12 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این قسمت مروری داریم بر چند گزارش تحلیلی از آنچه در مطبوعات و رسانه ها در ارتباط با ایران خاورمیانه، آمریکا و جهان بچاپ رسیده است