نگاهی به مطبوعات: سرنوشت برجام پس از دو سال

26 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرنوشت برجام پس از دو سال، محکومیت یک آمریکایی به دو سال زندان در تهران، اعتراض اسراییل به ادامه حضور ایران در سوریه و خطر سپاه پاسداران برای آمریکا و منطقه موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.