نگاهی به مطبوعات: موقعیت حزب الله در منطقه

30 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موقعیت حزب الله در منطقه، نقش مصر در سوریه، خسوف کامل در آمریکا و موضع ترکیه در باره همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.