نگاهی به مطبوعات: سخنرانی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در باره ایران

15 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنرانی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در باره ایران، تاثیر پیونگ یانگ بر تهران و استراتژی منطقه ای جمهوری اسلامی موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.