نگاهی به مطبوعات: سرنوشت قرارداد بویینگ با ایران

02 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرنوشت قرارداد بویینگ با ایران، تحریم های جدید در دستور کار کنگره، نقش جمهوری اسلامی در بمبگذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و چالش های سیاست آمریکا در خاورمیانه موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.