نگاهی به مطبوعات: چشم انداز قرارداد بویینگ و ایرباس با ایران

24 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چشم انداز قرارداد بویینگ و ایرباس با ایران، استراتژی امنیت ملی جدید دولت آمریکا، و موضع ریاض درباره اورشلیم و اسراییل موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.