نگاهی به مطبوعات: سرنوشت وزیر خارجه منتخب پرزیدنت ترامپ در سنا

03 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرنوشت وزیر خارجه منتخب پرزیدنت ترامپ در سنا، دیدار رهبران اروپا با رئیس جمهوری آمریکا و فرجام برجام موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.