نگاهی به سابقه اتهامات جنسی به روسای جمهوری سابق آمریکا

05 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسوائی های ناشی از آزار جنسی زنان و گاه مردان که چندی پیش از هالیوود شروع شد، پای برخی از دولتمردان آمریکائی را نیز به میان کشیده است. این اتهامات پیشتر در مورد برخی از روسای جمهوری سابق آمریکا نیز مطرح شده بود.