تلاش یک گروه داوطلب در مریلند آمریکا برای ترمیم لباس‌های سه قرن اخیر

18 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعمیر و حفاظت پارچه های قدیمی کاری است که یک گروه داوطلب در ایالت مریلند به عهده گرفته و وقت و هنر خیاطی خود را صرف آن کرده اند.