نمایشگاه "سر آغاز تابستان" در واشنگتن

20 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گالری "پی استریت" در قلب واشنگتن میزبان کارهای کیومرث کاووسی، هنرمند ایرانی است. نمایشگاه "سر آغاز تابستان" از روزهای آرام کودکی هنرمند که در چالوس متولد شده الهام گرفته است.گزارش ماندانا تدین