خطر ایجاد عقب ماندگی ذهنی در فرزند مادران الکلی

26 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران فنلاندی می گویند، مصرف الکل در ۴ هفته نخست بارداری، خطر ایجاد تغییرات دائمی در ساختار مغزی جنین را افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی