بی پرده، بی تعارف

25 مهر 1393
بشنوید
بی پرده، بی تعارف
آغاز این برنامه در ساعت: 9:30 قبل از ظهر
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بی پرده، بی تعارف - چنان که از نامش پیداست، پرسشهایی را بدون هیچ تعارفی با مهمانان در میان می گذارد و از آنان انتظار پاسخ بی پرده دارد.