بی پرده، بی تعارف

27 مهر 1393
بشنوید
بی پرده، بی تعارف
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بی پرده، بی تعارف - چنان که از نامش پیداست، پرسشهایی را بدون هیچ تعارفی با مهمانان در میان می گذارد و از آنان انتظار پاسخ بی پرده دارد.