درخواست رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بیمار

23 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی به وضعیت سلامتی حسین کاظمینی بروجردی و محمد رضا پورشجری، دو زندانی سیاسی در ایران شده اند.