وزیر دادگستری: رفع حصر تصمیمی فراتر از اختیار دولت است

11 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزیر دادگستری ایران می گوید مساله حصر رهبران جنبش سبز تصمیمی سیاسی و امنیتی بوده و بحث حقوقی قضایی نیست. حسن روحانی رییس جمهوری ایران در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که شرایطی را فراهم خواهد آورد که از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رفع حصر شود. گزارش کوروش صحتی