نمایش ۵۰۰ هزار نمونه در موزه پوستر در شهر نیویورک

12 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمتر موزه ای همچون موزه پوستر نیویورک را می توان یافت که پانصد هزار نمونه قابل نمایش داشته باشد. این موزه که بزرگترین کلکسیون پوسترِ دنیا بحساب می آید، در سال هزار و نهصد و هفتاد و سه در منهتنِ نیویورک و توسط یک کلکسیونرِ بسیار مشتاق تاسیس شده است.