بازداشت دهها دختر و پسر در اصفهان؛ موج جدید برخورد با جوانان آغاز شده است؟

20 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازداشت ۶۴ دختر و پسر در یک مهمانی در مهمانی در اصفهان خبر ساز شده و مورد توجه رسانه های خارج از ایران نیز قرار گرفته است. در زمان انتخابات، همین جوانها «حماسه ساز» نامیده شدند اما حال به خاطر پوشش شان مجرم تلقی می شوند. آیا پس از آن روزها دور جدیدی از برخورد با جوانان آغاز شده است؟