هشدار مقام‌های بهداشتی اروپا: پایان عصر آنتی بیوتیک‌ها نزدیک است

26 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های بهداشتی اروپا، در نشست اخیر خود در برلین، با ارائه نقشه جغرافیایی انتشار مقاومت میکروبی در دنیا، نسبت به پایان عصر آنتی بیوتیک ها هشدار دادند. گزارش شیده رضایی