نگاهی به آثار یک نقاش معاصر از کشور پرتغال

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه جدید دیگری به بازدیدکنندگان فرصت این را می دهد که با نقاش معاصر پرتغالی بیش از پیش آشنا شوند. این نمایشگاه نگاهی نزدیک به آثار نقاش هشتادو دو ساله می اندازد و شامل بازسازی کاملاً مشابهی از استودیوی هنری او است.