پرتره: عباس معروفی، نویسنده

09 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عباس معروفی در دانشگاه تهران ادبیات دراماتیک خوانده. سال ها معلم بوده، برای روزنامه ها نوشته، در کانون نویسندگان ایران فعالیت کرده، و با شاعران و نویسندگان نامی ایران همدم شده. عباس معروفی در سفری که به واشنگتن داشت با "پرتره" همراه شد