پرتره: گردآفرید، نقال

16 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فاطمه حبیبی زاد با شهرت گردآفرید نخستین بانویی است که با اجازه ی رسمی پیشکسوتان عرصه ی نقالی به نقل حماسه های شاهنامه ، داستان های ملی و فولکلور، پرده خوانی و منقبت خوانی پرداخته است .