پرتره: عباس میلانی، استاد، پژوهشگر و نویسنده

23 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عباس میلانی با پرتره درباره ی جوانی اش، فعالیت سیاسی اش، تجربه ی زندان و برخوردش با پرویز ثابتی، انقلاب، تجربه ی مهاجرت، تجربه ی طلاق، آرزوهایش برای ایران و نگاهش به سنت و تجدد سخن گفته است.