پرتره: صدرالدین الهی، روزنامه نگار

30 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدرالدین الهی از روزنامه نگاران قدیمی است و مثل همه ی روزنامه نگاران قدیمی به روز ِ به روز است و در همه ی زمینه ها قلم زده است؛ پرتره در سانفرانسیسکو به سراغ صدرالدین الهی رفته و پای حرف ها و تجربه هایش از زیر و بالای زندگی و روزنامه نگاری نشسته است.