پاپ به دیدار پناهجویان در جزیره لسبوس یونان رفت

28 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه در جزیره لسبوس در یونان با پناهجویان دیدار کرد. صرف ناهار با مهاجران در اردوگاهی که محل رسیدگی به وضعیت هزاران مهاجر است، در برنامه سفر پاپ بوده است.