کاتولیک های همجنسگرا در آمریکا امیدوارند سفر پاپ موجب بهبود وضع دگرپذیری شود

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفر پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان به واشنگتن، آن دسته از کاتولیک های آمریکایی که همجنسگرا هستند، امیدوار کرده که شاید این سفر موجب ترویج اندیشه دگرپذیری، و پذیرش ازدواج همجنسگرایان از سوی کلیسای کاتولیک شود.