پاپ فرانسیس نسبت به اقدامات ضد مهاجران هشدار داد

29 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس امروز در دیدار از دانشگاهی در رم ، ضمن تاکید بر اهمیت گفت و شنود، علیه حرکات و اقدامات ضد مهاجران هشدار داد.