سفر پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان به ترکیه

07 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان، برای دیداری سه روزه امروز وارد ترکیه شد. پاپ فرانسیس در زمانی به یک کشور مسلمانسفر می کند که وضعیت مسیحیان درآن سوی مرز ترکیه درعراق و سوریه به خاطر درگیریها و حضور دولت خودخوانده اسلامی داعش بحرانی است.