پاپ در میان رهبران جهان بیشترین طرفدار را در شبکه های اجتماعی دارد

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس بیش از تمامی رهبران جهان طرفدارانی دارد که بر روی توئیتر او و بویژه سفرش به واشنگتن را دنبال می کنند.