پاپ در روز جهانی جوانان برای صلح همگانی دعا کرد

09 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان در چهارمین روز سفر به لهستان به مناسبت روز جهانی جوانان در مقابل دهها هزار جوان که برای شنیدن سخنرانی او گرد آمده بودند با اشاره به برخی بحران های جهانی امروز دعای آشتی همگانی خواند و به ویژه برای پناهجویان سوری دعا کرد.