پاپ در محله پرجرم و جنایت مکزیکوسیتی عشای ربانی بجای آورد

26 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس دوشنبه ۱۵ فوریه در دومین روز اقامت خود در مکزیک مراسم عشای ربانی را در حومه‌ای از مکزیکوسیتی پایتخت به جای آورد که جنایت، خشونت ناشی از مواد مخدر، کشتار و آدم دزدی واقعیت زندگی روزمره ساکنان آن است.