انتقاد پاپ از کشورهای تامین کننده سلاح در سوریه که دم از صلح می زنند

16 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس روز سه شنبه از کشورهایی انتقاد کرد که از یک سو به طرف های جنگ در سوریه سلاح می دهند و از سوی دیگر از صلح سخن می گویند.