پاپ خطاب به اروپایی ها: به مهاجران به چشم مجرم نگاه نکنید

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس از اروپائیان خواست مهاجران را به چشم مجرم نگاه نکنند. وی درسخنان روز جمعه خود از اینکه اروپا از مهاجران خسته شده و در برابرشان سنگر بندی می کند ابراز تاسف کرد.