پاپ فرانسیس مراسم عید پاک را برگزار کرد

08 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان مراسم عید پاک را در واتیکان و در حضور جمعیت انبوهی به جای آورد. این مراسم با توجه به حمله های تروریستی بلژیک تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد.