پاپ در میدان انقلاب کوبا سخنرانی کرد

30 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پاپ فرانسیس نخستین روز سفر تاریخی خود به کوبا را روز یکشنبه با حضور در میان جمعیتی عظیم که در میدان انقلاب هاوانا گردهم آمدند، آغاز و در جمع آنان سخنرانی کرد.