فیلادلفیا برای میزبانی از پاپ آماده می شود

01 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهر های فيلادلفيا و نيويورک در تدارک رسيدن پاپ، پيشوای کاتوليک های جهان خود را آمادۀ پذيرانی از ميليونها بازديد کننده می کنند.