انتقاد پاپ از فورش اسلحه به کشورهایی که برای ملت خود ارزشی قائل نیستند

02 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنرانی پاپ در کنگره آمریکا به انگیزه فروش تسلیحات مرگبار به کشورهائی اختصاص داشت که ارزشی برای ملت های خود قائل نیستند