پاپ در کنگره آمریکا خواستار کمک به حل مشکل مهاجران شد

02 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز در یک سخنرانی تاریخی در کنگره آمریکا مشارکت مردم این کشور را، که خود زمانی مهاجر بوده اند، در شکل بخشیدن به ارزش های آمریکائی زیر ذره بین گذاشت و خواستار محبت و شفقت در مورد مهاجران شد