اجرای آخرین مراسم عشاء ربانی توسط پاپ در کوبا

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبر کاتولیک های جهان، تا ساعاتی دیگر وارد آمریکا می شود. این نخستین باری است که پاپ فرانسیس از آمریکا بازدید می کند. اما پیش از این سفر، رهبر کلیسای کاتولیک که در سومین و آخرین مراسم عشاء ربانی در کوبا شرکت کرد.