سفر سه روزه پاپ فرانسیس به خاورمیانه

03 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پاپ فرانسیس روز شنبه سفر سه روزه خود به خاورمیانه را آغاز کرد . رهبر کاتولیک های جهان در این سفر از اردن اسراییل و کرانه باختری رود اردن بازدید می کند. بازدید پاپ فرانسیس از اردوگاه پناهندگان سوری و اردوگاه پناهندگان فلسطینی بسیار مهم عنوان شده است .