موزه تيت مدرن لندن گوشه ای از جنبش هنری موسوم به پاپ آرت

30 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمايشگاهی در موزه تيت مدرن لندن با نمايش دويست اثر، گوشه ای از جنبش هنری موسوم به پاپ آرت را كه در كتابهای تاريخ هنر به آن پرداخته نشده زير ذره بين گذاشته است. نمايشگاه "دنيا پاپ مي شود" نشان می دهد پاپ آرت فراتر از نامهاي مشهوری چون اندی وارهول و ريچارد هميلتون است. گزارش سارا دهقان