استقبال از مایک پمپئو وزیر خارجه جدید آمریکا از سوی کارمندان این وزارتخانه

12 اردیبهشت 1397